Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant zal de bediening van Woord en Sacrament verrichten getrouw aan de belofte, door hem afgelegd bij zijn ordinatie. Hij neemt daarbij in acht de ordeningen daarvoor door de Synode gesteld of nog te stellen.