Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

Het verkiezen, beroepen en ontslaan van een predikant die in een gemeente het ambtswerk verricht, geschiedt volgens de bepalingen van de Ordening betreffende de vervulling van een predikantsvacature.