Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

De predikanten worden onderscheiden in:
a. de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten;
b. de predikanten met bijzondere opdracht;
c. de beroepbare predikanten in algemene dienst;
d. de emeritus-predikanten.