Deel II: Bijzondere overgangsbepalingen

 

Ordinantie 13

Indien een bezwaar tegen het besluit van de synodale commissie om niet beroepbaar te stellen als bedoeld in ordening F art. 8.2 LKO op 1 mei 2004 nog niet is afgehandeld, wordt de beoordeling of betrokkene kan worden toegelaten met ingang van die datum overgedragen aan het generale college voor de toelating tot het ambt van predikant, dat het onderzoek voortzet met inachtneming van het bepaalde in ord. 13-16 en 13-17.1


1 Wijziging overgangsbepaling 287, besluit generale synode d.d. 17 november 2006, ingegaan 1 december 2006.