Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

De Gemeenten zullen onderhouden, benevens den Zondag, ook den Kerstdag, Paschen en Pinksteren, met den navolgende dag; en dewijl in de meeste Steden en Provinciën van Nederland daarenboven nog gehouden worden de dag van de Besnijding en de Hemelvaart Christi, zullen de Dienaars overal, waar dit nog in ’t gebruik niet is. [bij de Overheden arbeiden, dat zij zich met de andere mogen conformeeren.]