Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Insgelijks zullen ook de Schoolmeesters gehouden zijn, de Artikelen als boven, of in de plaats van die, den Christelijke Catechismus te onderteekenen.