Hoofdstuk IV. Slotbepalingen

Wijzigingen in deze ordening mogen alleen worden aangebracht door een algemeene vergadering.