Hoofdstuk 4

Het vermaan en de tucht van de kerk

II. Het vermaan en de tucht over de leden der gemeente

Artikel 113

Nadat het besluit tot een dergelijke verklaring is gevallen, zal de kerkenraad dit ter kennis brengen zowel van de desbetreffende persoon als van de gemeente.