Hoofdstuk IV

Het werk van de kerk

III. Herderlijke zorg

Artikel
84 [91]

De kerkeraden zullen er toe medewerken, dat de leden der gemeente, die gestorven zijn, op christelijke wijze begraven worden.