Hoofdstuk V

Het vermaan en de tucht van de kerk

I. Algemene bepalingen

Artikel
101 [108]

Omdat dit vermaan en deze tucht een geestelijk karakter dragen, zullen zij ook op geestelijke wijze geoefend worden, met vermijding van alle wereldse machtsoefening.