Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling IA

Van hen, die bevoegd zijn voor te gaan in de eredienst

Artikel
42b.2

Tot de bediening van Woord en Sacrament zijn tevens bevoegd de oud-predikanten van de Evangelisch-Lutherse Kerk, voor zover en voor zo lang de Synode hun deze bevoegdheid heeft verleend.