Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.

De taak van de predikanten met bijzondere opdracht bedoeld in artikel 38 sub c moet liggen binnen het Openbare Ambt van Woord en Sacrament, zulks ter beoordeling van de Synodale Commissie. De bijzondere opdracht wordt verleend door de Synodale Commissie. Wanneer een predikant een dienstverband aangaat met een werkgever buiten de Kerk, moet de benoemingsovereenkomst door de Synodale Commissie zijn goedgekeurd alvorens de bijzondere opdracht kan worden verleend.