Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

B. Van de predikanten met bijzondere opdracht.

De predikanten met bijzondere opdracht worden onderscheiden in:
a. predikanten die gedurende een tevoren bepaalde tijd in een of meer gemeenten het ambtswerk geheel of gedeeltelijk verrichten;
b. predikanten, die het ambt van kerkelijk hoogleraar hebben aanvaard;
c. predikanten met een andere opdracht.