Algemene ordening

Hoofdstuk 3

Van het openbare ambt van Woord en Sacrament.

Afdeling I

Van hen, die geordend zijn tot het openbare ambt van Woord en Sacrament

A. Van de beroepen predikanten die in een gemeente, na een beroep aanvaard te hebben, het ambtswerk verrichten.

De predikant bedient de Heilige Doop aan de kinderen van leden, benevens aan ouderen die nog niet gedoopt zijn alvorens over te gaan tot hun bevestiging.