II. Het opzicht over de leer en de eredienst

Artikel
19

Doopsbediening

Het verbond van de Here zal, zodra mogelijk, aan de kinderen van de gelovigen betekend en verzegeld worden door de heilige doop in een openbare samenkomst van de gemeente, met gebruikmaking van het desbetreffende formulier. Volwassenen, die niet gedoopt zijn en opneming in de gemeente verlangen, zullen de heilige doop ontvangen na het afleggen van openbare belijdenis van het geloof, met gebruikmaking van het daartoe bestemde formulier.
De kerkeraden zullen van elke doopsbediening nauwkeurig aantekening houden.