|xi| 

 

Inhoud.

 

Inleiding — 1

Hoofdstuk I.
De Organisatie in haar goddelijken oorsprong — 20

Hoofdstuk II.
Het Apostolaat — 41

Hoofdstuk III.
De Gemeente van Jeruzalem — 57

Hoofdstuk IV.
De Christelijke Gemeenten uit de Joden — 79

Hoofdstuk V.
De Christelijke Gemeenten uit de Heidenen — 83

Hoofdstuk VI.
Charisma en Ambt — 116

Hoofdstuk VII.
Apostelen, Profeten, Evangelisten, Leeraars — 130

Hoofdstuk VIII.
Diakenen — 143

Hoofdstuk IX.
Presbyters (Episcopen) — 158

Besluit — 196

Stellingen — 205