Verschijnen Meijers-bundel NTKR

Er is weer een nieuw nummer van NTKR verschenen! Vrijdag 12 januari 2024 is het nummer gepresenteerd op een minisymposium en aangeboden aan oud-hoofdredacteur dr. mr. A.P.H. (Ton) Meijers. Hij was betrokken bij de oprichting van NTKR en behoorde tot de eerste hoofdredacteuren. Tot in het jaar 2021 was hij universitair hoofddocent canoniek recht bij de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg. In 2021 ging hij met pensioen. Dat vond geruisloos plaats ten tijde van de pandemie. Het leek de hoofdredactie van NTKR gepast, ook vanwege zijn grote betekenis voor het onderzoek op het snijvlak van religie en recht, een nummer aan hem te wijden en een aantal bijdragen te publiceren die raken aan zijn interesses, in het bijzonder het canoniek recht. Zo is de Meijers-bundel ontstaan.

Het themanummer bevat de volgende bijdragen:

Jan Hallebeek over het onderwijs van Aloysius Mödder in het canoniek recht.

Olav Boelens over de Fundamentele Wet van de Kerk en het Handvest van de Europese Unie.

Ad van der Helm over liturgie en kerkmuziek.

Hansko Broeksteeg en Teunis van Kooten over de (rechts)positie van kathedrale koorscholen.

Marina Molenaar over de canoniekrechtelijke positie van katholieke liefdadigheidsorganisaties.

Tymen van der Ploeg over de overgang van kerkelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen van het kerkelijk recht naar het privaatrecht of andersom.

C. (Leon) Van den Broeke over kerk en overheid vanuit het perspectief van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Tot slot een ‘reguliere’ bijdrage: een boekbespreking van Frank van Putten over het boek Pandemieën en protestanten.

De bijdragen zijn open acces beschikbaar via de website van Uitgeverij Paris.

Related Posts