Bouwman, M.

Bouwman, Marius (1901-1961)

Lees verder:

Bouwman, M. Voetius over het gezag der synoden

Bouwman, M. De Gereformeerde opvatting omtrent den Schriftuurlijke grondslag der kerkregeering

Bouwman, M. Tweeërlei kerkrecht?

Bouwman, M. Noopt instemming met Voetius’ beschouwing over het Gezag de Synoden tot veroordeeling der Doleantie?

Bouwman, M. De Gereformeerde Kerken zelve schuldig aan veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantie beweging? (I)

Bouwman, M. De Gereformeerde Kerken zelve schuldig aan veroordeling van opkomst en voortgang der Doleantie beweging? (II)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (I)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (II)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (III)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (IV)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (V)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VI)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VII)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (VIII)

Bouwman, M. Engelsche Gereformeerden en Independenten in Nederland voor Drie Eeuwen (IX)

Bouwman, M. Synodale schorsing „buiten kerkenraad en classis om” onwettig?

Bouwman, M. Het recht der Synoden tot schorsing van predikanten enz. in art. 79 uitgedrukt

Bouwman, M. Een op goede gronden uitgesproken synodale censuur sluit de toestemming der plaatselijke kerk in zich