Rensburg, J.J. Janse van

Rensburg, Johan Jacob (Fika) Janse van (1951-), Zuid-Afrikaans nieuwtestamenticus (Potchefstroom)

Lees verder:

Rensburg, J.J. Janse van. The Church as the Body of Christ