Deddens, D., Velde, M. te

(red.)

Vereniging in wederkeer

Opstellen over de Vereniging van 1892

Barneveld

De Vuurbaak

1992

ISBN: 90-6015-910-1