Nauta, D.

De verbindende kracht van de belijdenisschriften

Verhandeling over de formulierkwestie in de negentiende eeuw in Nederland

Genre: Literatuur

Kampen

J.H.Kok N.V.

1969

Bewerking van afscheidscollege VU 7 juni 1968.