Worship, Sacraments, and Ceremonies

Baptism

The consistory shall ensure that the covenant of God is sealed by baptism to the children of believers as soon as feasible.


Kerkorde CanRC (1985)

 

TREFWOORDEN

Doopbediening
Kinderdoop
Vroegdoop

VERWANT MET
Kerkorde FRCA (2003) 52
Kerkorde GKN (1905) Art. 56
Kerkorde GKv (1978) Art. 56
Kerkorde RCNZ (1977) Art. 58
Kerkorde VGKSA (2005) 56

COMMENTAAR
Oene, W.W.J. van (1990) Art. 57