Gereformeerde Landskerk in de Nederlanden (1571-1816)

De eerste keer dat gereformeerden zich presenteren in de Lage Landen, in 1561, doen ze dat als gelovigen, ‘die in de Nederlanden ouer al verstroyt zijn, de welcke na de suyuerheyt des Heylighen Euangeliums ons Heeren Jesu Christi begheeren te leuen’ (titelpagina Nederlandse Geloofsbelijdenis). Tegen de verdrukking in begonnen ze zich te organiseren. Na een voor-overleg in Wezel (1571) kwam een eerste synode bijeen in Emden (1571). De kerkgemeenschap kristalliseerde verder uit via synodes in Dordrecht (1574), Dordrecht (1578), Middelburg (1581), ’s-Gravenhage (1586) en kreeg haar voor lange tijd definitieve vorm in Dordrecht (1618/1619).

Capita selecta

S.J. Fockema Andreae, ‘Enige opmerkingen over het kerkrecht onder de Republiek der Verenigde Nederlanden’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 22 (1954) 425-442