Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-2004)

De Gereformeerde Kerken in Nederland ontstonden in 1892 uit de vereniging van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland (1869-1892), afkomstig uit de Afscheiding van 1834 en de Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Nederland (1886-1892), afkomstig uit de Doleantie van 1886. In 2004 verenigden zij zich met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch Luthersche Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Kerkorde-edities

Kerkorde (editie 1892)
Kerkorde (editie 1905)
Kerkorde (editie 1933)
Kerkorde (editie 1957)
Kerkorde (editie 1971)
Kerkorde (editie 2001)

Commentaren

F.L. Rutgers, Bespreking der hoofdpunten van het Kerkrecht naar aanleiding van de Dordtsche Kerkenorde (collegedictaten 1892 e.v.j.) (editie 1892, art. 1-70)
F.L. Rutgers, bewerkt door J. de Jong, Verklaring van de Kerkenordening van de Nationale Synode van Dordrecht van 1618-1619 Deel IV (1918) (editie 1892/1905, art. 71-86)
H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht I (1928) (editie 1905, art. 1-27) (registers als download)
H. Bouwman, Gereformeerd Kerkrecht II (1934) (editie 1905, art. 28-86) (registers als download)
Joh. Jansen, Korte Verklaring van de Kerkenordening (1923, reprint 1976) (editie 1905)
Joh. Jansen, Handleiding Gereformeerd Kerkrecht (1947) (editie 1933)
F.L. Bos, De orde der kerk toegelicht met kerkelijke besluiten uit vier eeuwen (1950) (editie 1933)
D. Nauta, Verklaring van de Kerkorde van de Gereformeerde Kerken in Nederland (1971) (editie 1957)