Rutgers, F.L.

De Beteekenis der Gemeenteleden als zoodanig, volgens de Beginselen, die Calvijn, toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast

Genre: Literatuur

Amsterdam

J.W.A. van Schaik

1906

Rede, gehouden bij de overdracht van het Rectoraat der Vrije Universiteit, den 20 October 1906