Vande Kerckelicke t’ samen-comsten.

Artikel
39

Int eynde vande Classicale ende andere meerder t’samen-comsten, salmen Censure houden over de ghene die yet straf-waerdighs inde vergaderinghe ghedaen, ofte de vermaningen der mindere t’samen-comsten versmadet hebben.