Rutgers, F.L., Lohman, A.F. de Savornin, Kuyper, A.

Gereformeerd Kerkelijk Congres

Het juk der tweede hiërarchie

Genre: Literatuur

Amsterdam

J.A. Wormser

1887

Drie referaten op den 11en Januari 1887 in „Frascati” voorgedragen