Aldus goet gevonden ende gearresteert by d’Ed : Mog : Heeren Staten s’Landts van Vtrecht, Opden vj-en dagh Augusti, int Iaer ons liefs Heeren, ende eenighen Saligh-maeckers Jesu Christi XVI-C ende negentien. Was geparapheert / Dirck van Eck, Vt.

Onder stondt/

Ter Ordonnantie van mijne voornoemde Heeren

die Staten s’Landts van Vtrecht.

Geteeckent/                                                 Ant: van Hilten.1

 


1 In de door ds. G.H. Kersten uitgegeven tekst in het Kerkelijk handboekje (waarvan hij de bron niet noemt) staat als onderschrift (in de door hem bewerkte tekst) vermeld:

Aldus gedaan en besloten in de Nationale Synode binnen Dordrecht de 28 mei anno 1619, in kennisse van ons onderschreven.

En was ondertekend:

JOHANNUS BOGERMANNUS, Synodi Praeses.
JACOBUS ROLANDUS, Assessor.
HERMANNUS FAUKELIUS, Praesidis Assessor.
SEBASTIANUS DAMMAN, Synodi Scriba.
FESTUS HOMMIUS, Synodi Scriba.