Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

I. Opleiding en vorming

Artikel 1.

De zorg voor de opleiding en vorming

De opleiding van de predikanten omvat in ieder geval:
de wetenschappelijke bestudering van
− de uitleg en theologie van de Heilige Schrift,
− de geschiedenis van de kerk, in het bijzonder de geschiedenis van de reformatie en die van de kerken in Nederland,
− de leer en het belijden van de kerk,
− de ethiek,
− de verhouding van de kerk tot andere kerken, godsdiensten en levensbeschouwingen,
− de theorie en praktijk van ambt en gemeente en
− het kerkrecht
alsmede een tijdens de opleiding te volgen stage in een gemeente.