Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 3.

Bezwaren

Een kerkelijk lichaam, een ambtsdrager, iemand die in een dienst is gesteld of een functie vervult, of iemand die is ingeschreven in een van de registers van een gemeente, zich bezwaard gevoelend door een besluit van
− een kerkenraad,
− een classicale vergadering of
− een ander kerkelijk lichaam
binnen het rechtsgebied van het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen,
kan — indien de bezwaarde meent door dit besluit in zijn werkelijk belang of in zijn kerkelijke verantwoordelijkheid te zijn getroffen — bezwaar indienen bij het regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.