Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Voor elk lid van een college voor de behandeling van bezwaren en geschillen worden een secundus en een tertius aangewezen, die dezelfde hoedanigheid bezitten als de primus en die bij verhindering of ontstentenis van de primus respectievelijk van de primus en de secundus ter vergadering worden opgeroepen.