Ordinantie 12 De behandeling van bezwaren en geschillen

 

Artikel 2.

De colleges voor de behandeling van bezwaren en geschillen

Er zijn evenveel regionale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen als er algemene classicale vergaderingen zijn.
Het rechtsgebied van een regionaal college voor de behandeling van bezwaren en geschillen omvat de classes waarvan de classicale vergaderingen samenwerken in de algemene classicale vergadering die het college benoemt.