Ordinantie 10 Het opzicht

 

II. Het opzicht over de gemeenten

Artikel 4.

Arbeidsveld

De colleges voor de visitatie hebben tot taak
− zich op de hoogte te stellen van het geestelijk leven van de gemeenten,
− onderzoek te doen naar de wijze waarop de gemeenten gehoor geven aan haar roeping en naar de vervulling van de ambten en diensten,
− te bemiddelen — door het voeren van overleg en het geven van gevraagd en ongevraagd advies — in geval van moeilijkheden, in het bijzonder in en tussen ambtelijke vergaderingen, behoudens het bepaalde in ordinantie 11.