Ordinantie 9 De geestelijke vorming

 

III. De openbare belijdenis van het geloof

Artikel 5.

De opneming onder de belijdende leden

De kerkenraad gaat na, indien een belijdend lid dat zich aan de gemeenschap van de kerk heeft onttrokken verlangt weer in haar midden te worden opgenomen, wat de beweegredenen zijn en beslist op welke wijze de betrokkene weer onder de belijdende leden van de gemeente kan worden opgenomen.