Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige regels

Artikel 25.

Emeritaat

De vaststelling en de uitbetaling van het pensioen van predikanten geschieden met inachtneming van de bepalingen van de generale regeling voor de predikantspensioenen.