Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

De dienstdoende predikanten worden onderscheiden in de predikanten voor gewone werkzaamheden, de predikanten in algemene dienst en de predikanten met een bijzondere opdracht.