Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Artikel 15.

Onderscheid in ambtelijke werkzaamheden

De kerk kent naast de dienstdoende predikanten, de beroepbare predikanten en de emeritus predikanten.