Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

III. Andere diensten en overige functies in kerk en gemeente

Artikel 12.

Diensten

Algemeen

In een dienst kunnen alleen staan zij die tot hun dienst geroepen zijn door een ambtelijke vergadering.
Zij die in een dienst werkzaam zullen zijn worden daartoe geroepen in de gemeente door de kerkenraad en anders door de classicale vergadering, de evangelisch-lutherse synode of de generale synode.
Zij verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van de ambtelijke vergadering die hen heeft benoemd.