[Cap. VIII.] De Disciplina.

= De tucht

In coeteris verò fraterna admonitio ac lenis castigatio adhibebitur, ab iis qui in classis conuentum erunt vocati. Quam si iterum ac tertio repetitam respuerit, referatur ad Classium comitia siue ad Synodi iudicium, atque ibi quod erit e re et commodo ecclesiae constituatur.

= Voor het overige echter zal een broederlijke vermaning en een zachte kastijding worden toegepast door hen die in de classicale vergadering zijn geroepen. Maar als iemand die, twee of driemaal achter elkaar, veracht, zal de zaak voor de vergadering van de classis of het oordeel van de synode gebracht worden, en daar zal besloten worden wat tot voordeel en nut van de kerk zal zijn.