[Cap. VIII.] De Disciplina.

= De tucht

Liceat autem si quis se hac via, vel alia quauis ratione iniuria affectum putet, à Consistorii sententia ad Classium (postquàm erunt institutae) iudicium appellare, et rursus à Classium decisione Synodi auxilium implorare. Etsi 1) eiusmodi tergiuersatio ac recusatio agnoscendae culpae peruicatiae nota non carebit.


1) In het stuk zelf is dit door eene andere hand veranderd in Et sane.

= Indien iemand echter meent dat hem op deze wijze of op enige andere manier onrecht is aangedaan, zal het hem vrijstaan van de uitspraak van de kerkenraad zich te beroepen op het oordeel van de classes (nadat deze ingesteld zullen zijn) en opnieuw van de beslissing van de classes zal hij hulp mogen verzoeken bij de synode. Het blijft wel staan dat zo tegenspartelen en weigeren schuld te erkennen het schandmerk van de hardnekkigheid niet zal kunnen ontgaan.