[Cap. II.] De Ministris et Doctoribus.

= De dienaren en leraren.

Interea censemus exemplo Apostolorum instituendum esse ieiunio precibusque solennibus diem: quò plebis iudicio ac suffragiis, simul et Seniorum delectui atque explorationi, Spiritus sancti aspiret auxilium.

= Intussen zijn wij van mening dat men naar het voorbeeld van de apostelen een dag moet bepalen voor vasten en plechtige gebeden om de hulp van de heilige Geest bij het oordeel en de stemming van het volk en de keuze en het onderzoek van de ouderlingen.