Van Wyk, B.J.

Genre: Literatuur

Die kerkorde en die kerklike reg in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika aan die hand van die presbiteriaal-sinodale kerkbegrip

proefschrift Universiteit van Pretoria

2005

00front.pdf

01chapter1.pdf

02chapter2.pdf

03chapter3.pdf

04chapter4.pdf

05chapter5.pdf

06chapter6.pdf

07bibliography-summary.pdf