Van de sacramenten en andere ceremoniën

De kerkenraden zullen er zorg voor dragen dat de ouders het sacrament van de doop voor hun kind aanvragen en bij de bediening van de heilige doop de daaraan verbonden verplichtingen op zich nemen. Wanneer het nodig is, dat er getuigen bij de doop optreden, behoren dit personen te zijn, die de zuivere leer toegedaan zijn en onbesproken van wandel zijn.