Plaatjies-Van Huffel, M.-A.

Genre: Literatuur

Die Doleansiekerkreg en die kerkreg en kerkregering van die Nederduitse Gereformeerde Sendingkerke en die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider-Afrika

Proefschrift Universiteit van Pretoria

2008

00front.pdf

01chapter1.pdf

02chapter2.pdf

03chapter3.pdf

04chapter4.pdf

05chapter5.pdf

06chapters6-8.pdf

07abstract-bibliography.pdf