Van de diensten

Het zal niemand geoorloofd zijn, den dienst zijner kerk onderlatende, of in geenen vasten dienst zijnde, hier en daar te gaan prediken buiten consent en autoriteit der synode of classis. Gelijk ook niemand in eene andere kerk eenige predikatie zal mogen doen of Sacramenten bedienen, zonder bewilliging des kerkeraads van die kerk.