Rooms-Katholieke Kerk in Nederland

contact

Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap in Nederland
Biltstraat 121
3572 AP Utrecht
Postbus 13049
3507 LA Utrecht
telefoon: 030 232 69 00
e-mail: media@rkk.nl
internet: www.rkkerk.nl

Corpus Iuris Canonici (editie 1983, Nederlandse tekst)

zie ook: RKDocumenten.nl

de heilige stoel te Rome (Engelse site)

R.G.W. Huysmans, ‛Hoofdlijnen uit het Katholiek kerkrecht’ (1992)
R.G.W. Huysmans, ‛Kerkorde naar katholiek kerkrecht’ (1992)