Aarnoudse, J.M.

e.a. (red.)

Vrouwen op een zij-spoor?

Emancipatie van de vrouw en het verstaan van de Schrift in gereformeerd perspectief

Amsterdam

Buijten & Schipperheijn

1998

Dit boek is nog te koop. Beloon de generositeit van de uitgever met de aanschaf van een echt exemplaar.