Hoedemaker, Ph.J.

Het Kerkelijk Vraagstuk

Advies, in zake de Amsterdamsche Lidmaten-Kwestie, met een woord aan de Kerkenraden der Nederlandsch-Hervormde Kerk

Genre: Literatuur

Utrecht

C. van Bentum

1886

(overdruk uit het tijdschrift „Op het Fondament der Apostelen en Profeten”. Bijdragen voor Kerk en Theologie)

voor een pdf-bestand van de brochure, zie hier.


Hoedemaker, Ph.J. (1886a)