Bank, J.H. van de

e.a. (red.)

Theologie en kerk in het tijdperk van de Camera Obscura

Studies over het Nederlandse protestantisme in de eerste helft van de negentiende eeuw

Utrecht

Faculteit der Godgeleerdheid Universiteit Utrecht

1993

(Utrechtse Theologische Reeks 18)


Bank, J.H. van de e.a. (1993)