Hoofdstuk III

De vergaderingen van de kerk

III. De meerdere vergaderingen

d. De generale synode

1. Het oordeel over de vraag, of het nodig is de generale synode te doen samenkomen binnen de twee jaren, staat aan de particuliere synode van welke de roepende kerk deel uitmaakt.
2. De roepende kerk is evenwel tot samenroeping verplicht, indien het verzoek daartoe ingediend wordt door tenminste vijf classes, welke behoren tot tenminste twee particuliere synoden, of door een deputaatschap, dat, ter behandeling van een bepaalde zaak, daartoe door de synode gemachtigd is.